Meditáljunk a meditáció(ról) felett?

Joggal kapja fel a fejét, aki a címet olvassa. Micsoda marhaság ez, kérdezheti. Nem marhaság, hanem provokáció. Ugyanis a meditálás, meditáció szó valódi értelmét sajnálatosan sokan nem ismerik. Többek között írástudók se. Nem tudta a hölgyek hetilapjában gyakorta cikkező, volt sportriporter sem, de a néhai Népszabadság újságíróját is hasztalan kértem, továbbra is töpreng, gondolkodik, mérlegel értelmű összefüggésben alkalmazta ezt a szót. Helytelenül, mert nem azt jelenti.
Akkor mit? Mint annyi hasonló esetben, ha kétségünk támad hamar elkezdünk definíciók után kutatni és gyakran zavarba hozóan sokféle meghatározásba szaladunk bele. (Múltkor például azt hallottam egy értő szociológustól, hogy a populizmusnak 124 -féle definíciója létezik). Az értelmezés, ugye?

 

https://coachplusz.hu/enharomsagom-2-az-ertelmezes/ Egy nagy hatású, vitatott tevékenységű és botrányos életű indiai „guru” könyvében 365 -féle enyhén szólva furcsa meditációt ír le. Mondhatja, hogy azok mind meditációk? Miért ne mondhatná?
Azt hiszem itt is az annyiszor elkövetett tipikus hibáról van szó, hogy dolgokról lehet beszélni anélkül, hogy annak mibenlétét meghatároznánk, vagy legalább körvonalaznák. A továbblépés érdekében javaslom, hogy az elkövetkezendőkre nézve fogadjunk el egy olyan kézenfekvő egyszerű meghatározást, amely szerint a meditáció olyan tevékenység, amelynek során figyelmünket igyekszünk minél teljesebben befelé fordítani. A manapság széles körben ismert technikák célja a tudat lenyugtatása és a belső béke elérése, és ehhez többnyire valamely meditációs tárgyat alkalmaznak, amire a meditációban koncentrálnak. (Kevéssé ismert, hogy létezik egy különleges meditációs technika, amelyik ennél sokkal többet céloz meg).
Hogy mire jó a meditáció azt a fenti definíció tökéletesen visszaadja. Akinek volt része (és kinek ne lett volna) szorongásban, idegességben, zaklatottságban, felajzottságban, netán őrületes dühben, annak bizony milyen jó volt, amikor végre megnyugodott és csend, nyugalom támadt benne. Sajnálatos módon az ismeretlentől való idegenkedés sokakat távol tart attól, hogy nyitott érdeklődéssel viszonyuljanak a meditációhoz. Valami gyanús, szektás, sőt fenyegető tevékenységet sejtenek mögötte és az egészet elutasítják, ismeretlenül elfordulnak tőle, létjogosultságát kizárják.
Tagadhatatlan, hogy voltak, vannak és lesznek szélhámosok, akik a hiszékenységet felhasználva becsaptak embereket és akiknek a tevékenységében a meditáció fontos helyet foglalt el.
Nincs olyan területe az életnek, ahol ne leselkedne a emberre a becsapás veszélye. Miért lenne a meditáció kivétel? De mire való az emberi értelem, ha nem a szűrésre?
A többféle, a meditáció kifejezést valóban kiérdemlő tevékenység egy része valóban kötődik valláshoz, szektához anélkül, hogy bármiféle veszélyt jelentenének. Ezek a meditációk, meditációs tárgyként mantrákat, istenek nevét, alakját stb. használják. Másrészről vannak olyan technikák, amik mentesek mindenféle vallástól és szektától, például a transzcendentális meditáció (TM) bár mantrák itt is előfordulnak.
Talán a legdivatosabb az u.n. a MBSR (tudatosságon alapuló stresszcsökkentő) technika. Ezt az akadémikus tudomány, a pszichológia intenzíven vizsgálja, alkalmazni próbálja, megítélésük szerint sikeresen. Kereskedelmi változatában pedig tanfolyamokon tanítják. Nem tisztem ezek megítélése; minden esetre úgy gondolom, hogy valószínűleg hasznosak, az esetleges placebo hatáson túlmenően is.
Az MBSR hirdetői nem rejtik véka alá, hogy a technika annak a Buddhának a tanításán alapul, akit az emberek nagy része (tévesen) vallásalapítónak tart, holott tanítása messzemenően univerzális. A meditációs technika alapja pedig az Anapana (légzés tudatosítás), amikor is a meditáció a tárgya az ember saját légzése. Nincs mantra, nincs istent vagy istennőt felidéző vizualizáció, figyelmünket pusztán a légzésre kell irányítani. Innen lehet aztán továbblépni arra a fent említett különleges technikára a Vipassanára, amit Elisabeth Gilbert az Ízek, imák, szerelmek c. könyvében a meditáció tízpróbájaként említ.

Száday Rezső

<a href=”https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business”>Business image created by Freepik</a>